Ny fjordforbindelse ved Frederikssund - Sund & Bælts undersøgelser

I den politiske aftale mellem den daværende regering (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af 26. november 2010 blev det besluttet, at Sund & Bælt skal udarbejde et beslutningsgrundlag for en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, finansieret gennem brugerbetaling.

09. november 2011

Parterne er enige om, at der iværksættes en nærmere analyse af potentialet i en brugerfinansieringsmodel, der omfatter både den nye og den eksisterende fjordforbindelse, og at Sund & Bælt får til opgave at afdække den faktiske betalingsvilje hos de potentielle brugere og udarbejde et egentligt oplæg til gennemførelse af projektet, hvor de tekniske og organisatoriske løsninger og brugerbetalingsperspektiverne, herunder mulighederne for BroBizz m.v., sammentænkes.

Denne rapport sammenfatter resultatet af Sund & Bælts undersøgelser. Der er endvidere udarbejdet fire delrapporter, som belyser forskellige aspekter af den stillede opgave.

Links

pdf

Sammenfatningsrapport: Ny fjordforbindelse ved Frederikssund

2,86 MB Download
pdf

Delrapport: Betalingsvillighed samt takst- og rabatmodeller

0,93 MB Download
pdf

Delrapport: Organisatoriske løsninger og finansielle beregninger

0,98 MB Download
pdf

Delrapport: Betalingsanlæg

0,94 MB Download
pdf

Delrapport: Teknisk og tidsmæssig gennemførelse af projektet

1,59 MB Download