Finanstilsynets notat af 5. februar 2020

Finanstilsynet har udarbejdet dette notat om værdien af andelsboliger.

Kommissorium til undersøgelse af BRT på Østbanen

Transport- og Boligministeriet og Region Sjælland vil i fællesskab undersøge potentialer og muligheder for at anlægge en grøn BRT-løsning i Østbanens tracé. 

Delkommissorier for de videre undersøgelser af en fast forbindelse over Kattegat

Anlægsstatus 2. halvår 2019

Status for anlægsprojekter på Transport- og Boligministeriets område 2. halvår 2019.

Analyse af udviklingsspor for videreudvikling af rejseplan- og rejsekortsystemet

Analysen er udarbejdet af Deloitte, Incentive Partners og Struensee & Co.

Evaluering: Motorvejsudvidelse af Fynske Motorvej mellem Middelfart - Nr. Åby

Vejdirektoratet har lavet evalueringen.

Liste over ghettoområder pr. 1. december 2019

I henhold til almenboligloven beregner og offentliggør boligministeren hvert år den 1. december en liste over ghettoområder.

Analyse af batteritogsdrift i Nordvestsjælland

Ekspertgruppens rapport om boligreguleringslovens § 5 stk. 2

Ekspertgruppen har i sin rapport undersøgt omfanget og effekterne af § 5, stk. 2-ordningen og kommer med anbefalinger til mulige ændringer af loven.

Regnskabsvejledning for andelsboligforeninger

I mange andelsboligforeninger er det en udfordring at udarbejde et regnskab, som er overskueligt og informativt for brugerne.