2020

Grøn vejtransportaftale: Massiv CO2-reduktion og ambition om 1 mio. grønne biler i 2030

Ambition om 1 million grønne biler, grønnere brændstoffer og en markant CO2-reduktion på 2,1 mio. ton, som bringer Danmark et stort skridt nærmere 2030-klimamålsætningen. Det er centrale elementer i en ny, ambitiøs aftale om grøn omstilling af vejtransporten. Aftalen er den tredje i en række aftaler om grøn genstart af Danmark, som regeringen i øjeblikket forhandler med Folketingets partier om.

Parkeringsplads til elbil

Omprioritering i luftfartspakken

Partierne bag luftfartspakken er enige om at omprioritere nogle af midlerne i luftfartspakken for at sikre, at pengene kommer ud og arbejde i 2020 til gavn for den danske luftfartssektor.

Fly set nedefra

Antallet af ghettoområder er næsten halveret på den nye liste

Nu offentliggøres listerne over udsatte boligområder og ghettoområder. På listen over ghettoområder pr. 1. december 2020 er der 15 boligområder, som opfylder ghettokriterierne, mod 28 områder i 2019. Der er 25 udsatte boligområder mod 40 i 2019. Der er 13 boligområder på listen over hårde ghettoer.

Lejlighedskompleks med parabol

Orientering om offentliggørelse af lister over udsatte boligområder

Transport- og Boligministeriet kan oplyse, at lister over udsatte boligområder alligevel vil blive offentliggjort 1. december 2020.

Ministeriets skilt

Styrket droneinfrastruktur skal understøtte dronernes grønne potentiale

Partierne bag luftfartspakken er enige om, at styrke droneteknologien i Danmark for at fremme dens grønne potentialer til blandt andet fragt og miljøovervågning.

Mindre drone ses flyvende i luften over et hus.