Nyheder

Grøn vejtransportaftale: Massiv CO2-reduktion og ambition om 1 mio. grønne biler i 2030

Ambition om 1 million grønne biler, grønnere brændstoffer og en markant CO2-reduktion på 2,1 mio. ton, som bringer Danmark et stort skridt nærmere 2030-klimamålsætningen. Det er centrale elementer i en ny, ambitiøs aftale om grøn omstilling af vejtransporten. Aftalen er den tredje i en række aftaler om grøn genstart af Danmark, som regeringen i øjeblikket forhandler med Folketingets partier om.

Parkeringsplads til elbil

Omprioritering i luftfartspakken

Partierne bag luftfartspakken er enige om at omprioritere nogle af midlerne i luftfartspakken for at sikre, at pengene kommer ud og arbejde i 2020 til gavn for den danske luftfartssektor.

Fly set nedefra

Antallet af ghettoområder er næsten halveret på den nye liste

Nu offentliggøres listerne over udsatte boligområder og ghettoområder. På listen over ghettoområder pr. 1. december 2020 er der 15 boligområder, som opfylder ghettokriterierne, mod 28 områder i 2019. Der er 25 udsatte boligområder mod 40 i 2019. Der er 13 boligområder på listen over hårde ghettoer.

Lejlighedskompleks med parabol

Orientering om offentliggørelse af lister over udsatte boligområder

Transport- og Boligministeriet kan oplyse, at lister over udsatte boligområder alligevel vil blive offentliggjort 1. december 2020.

Ministeriets skilt

Styrket droneinfrastruktur skal understøtte dronernes grønne potentiale

Partierne bag luftfartspakken er enige om, at styrke droneteknologien i Danmark for at fremme dens grønne potentialer til blandt andet fragt og miljøovervågning.

Mindre drone ses flyvende i luften over et hus.

Ny særlig rådgiver for boligministeren

Transport- og Boligministeriet har ansat Jens Christiansen som ny særlig rådgiver for boligminister Kaare Dybvad Bek med virkning fra den 1. december 2020. Han vil varetage rådgivning af ministeren og deltage i ministeriets presse- og informationsarbejde.

Ministeriets skilt

Nu kan du tage kørekortet med på mobilen

Fra i dag kan danskere lade deres fysiske kørekort blive hjemme i skuffen, når de kører bil. En ny kørekort-app er klar til download på smartphone, så kørekortet altid er lige ved hånden.

Foto af trafik i en rundkørsel på Vesterbro

Mere end hver fjerde trafikdræbte mistede livet i en eneulykke

Sidste år blev 199 personer dræbt i trafikken herhjemme mod 171 i 2018. 54 af dødsulykkerne var eneulykker, som dermed er den hyppigste dødsulykke i Danmark. Det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet om dødsulykker i 2019.

Foto af en hovedvej

Orientering om forsinkelse af offentliggørelse af listerne over udsatte boligområder på grund af COVID-19

Offentliggørelsen af listerne over udsatte boligområder vil i år ske senere, fordi situationen omkring COVID-19 har medført forsinkelser i udarbejdelsen af nogle af de data, der ligger til grund for listerne.

Boligblok med legeplads

Slut med begrænsning på kollektiv transport og opfordringer for godstransport i Nordjylland

Fra fredag morgen er der ikke længere særlige begrænsninger på den kollektive transport i Nordjylland.

Busser i Aalborg

Initiativer til sikring af vareforsyningen

Som følge af de seneste restriktioner i Nordjylland har transportministeren taget initiativ til forlængelse af en række kørekort og beviser inden for vejtransportsektoren med henblik på at sikre forsyningen af varer.

Lastbil i landskab

Kollektiv trafik åbner mellem de berørte nordjyske kommuner

Det bliver igen muligt for alle at tage bus, tog og færge mellem de berørte nordjyske kommuner. Ture til og fra området er stadig kun for kritiske funktioner.

Busstoppested i landlige omgivelser

Passagererne rejser uden for myldretiden og husker mundbindet

Trods enkelte fyldte busser, metro eller tog er det generelle billede, at danskerne følger opfordring om at undgå myldretid og husker mundbindet.

S-tog på perron

Personale med kritiske funktioner undtages fra busrestriktioner

Personale, der varetager kritiske funktioner, kan nu tage bussen på arbejde ud og ind af de syv berørte nordjyske kommune.

Busser i Aalborg

Luftrummet over Grønland indskrænkes

På grund af risikoen for en ukontrolleret spredning af covid-19 begrænses mulighederne for indrejse i Grønland af passagerer fra resten af verden undtagen Danmark.

Stor begrænsning af den kollektive transport i Nordjylland

For at forebygge smittespredning bliver stort set al kollektiv transport til, fra og mellem de berørte nordjyske kommuner stoppet.

Busser i Aalborg

Dom er vigtigt skridt for Femern Bælt-forbindelsen

Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig har givet den endelige tilladelse til at bygge tunnelen under Femern Bælt.

Visualisering af Femern Bælt-forbindelsen

Åben høring om nye eksempler på træbyggeri

Med henblik på fremme af træbyggeri inviterer boligministeren til en åben høring, hvor udvidelsen af vejledningskomplekset til bygningsreglementets brandkrav skal drøftes.

Foto af træbyggeri på Karolinska Instituttet, Biomedicum, i Stockholm, Sverige

Aftale om COVID-19-kompensation til de regionale trafikselskaber i 2021 er på plads

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at videreføre kompensationsordning til trafikselskaber for merudgifter og indtægtstab som følge af COVID-19 i 2021.

Busser i Aalborg

Krav om mundbind ved køreprøve

Fra torsdag bliver det et krav, at både elev og prøvesagkyndig skal bære mundbind eller visir til køreprøven.

Ministeriets skilt