Nyheder

Storstrømsbroen får sit eget besøgscenter

En bro rejser sig over Storstrømmen mellem Sjælland og Falster. Det er der stor interesse for i lokalområdet, og derfor åbner Vejdirektoratet i dag et besøgscenter ved Storstrømmen med udstilling og skolefaciliteter, der fortæller om byggeriet. Transportminister Benny Engelbrecht og folketingsmedlem René Christensen (DF) deltager ved åbningen.

Storstrømsbroen

Transportministeren stiller skarpt på udfasning af benzin- og dieselbiler i EU

Transportministeren er i dag rejst til sit første rådsmøde i Bruxelles for at drøfte transportpolitik med sine europæiske kolleger. Emnet for dagens møde vil være sammenspillet mellem klima og transportsektoren. Ministeren vil blandt andet sætte fokus på behovet for en udfasning af benzin- og dieselbiler.

Boligministeren fejrer nye boligformer på Frederiksberg

Boligminister Kaare Dybvad Bek deltager i dag ved rejsegildet for Delehusene på Frederiksberg. De nye bygninger skal huse studerende såvel som flygtninge og er et nyt initiativ, der skal komme boligmangel og udfordringer med integration i kommunen til livs.

Ministeriets skilt

Boligminister sætter gang i byggeriet af 148 almene boliger

En samlet boligkarré med en blanding af både almene og private boliger rejser sig snart i Ørestad Syd i København. I dag tager boligminister Kaare Dybvad Bek første spadestik til de 148 almene boliger, som om få år er indflytningsklare.

Molslinjen får bod for kunders utilfredshed

Passagererne til og fra Bornholm har oplevet utilfredshed med visse dele af Molslinjens færgebetjening af øen. Som konsekvens heraf skal selskabet nu betale en bod til ministeriet.

KatExpress

Boligministeren besøger Den Sønderjyske By og Svalegården

Den Sønderjyske By og Svalegården på Frederiksberg får i dag besøg af boligminister Kaare Dybvad Bek, som blandt andet skal høre nærmere om, fremtidsudsigterne for de to områder i forhold til opkøbet fra amerikanske Blackstone.

Foto af ældre rødstensejendom i Lindevangskvarteret på Frederiksberg

Nu træder de nye regler for klip i kørekortet i kraft

De nye regler om klip i kørekortet for brug af håndholdt mobiltelefon og andre kommunikationsapparater under kørsel træder i kraft i dag den 10. september 2019. Det sker som led i en ændring af færdselsloven, som et enigt Folketing vedtog i slutningen af 2018.

Mindre hvid personbil

Kampagne skal øge opmærksomheden ved overkørsler

Transportminister Benny Engelbrecht og Folketingets transportordførere har i dag drøftet status på opgraderingen eller nedlæggelsen af overkørsler på jernbanenettet i forhold til at forbedre sikkerheden. Transportministeren igangsætter nu en oplysningskampagne om sikkerhed ved overkørsler.

Knap 4000 flere boliger i de 15 mest udsatte boligområder

Boligministeren har i dag - med opbakning fra aftaleparterne - godkendt udviklingsplanerne for omdannelse af de 15 mest udsatte boligområder. Ministeren glæder sig over, at omfanget af nedrivninger er begrænset, og at der samlet kommer flere boliger.

Lejlighedskompleks med parabol

Pres på svenskerne for at sikre bedre punktlighed på kystbanen

Transportminister Benny Engelbrecht har på et møde med en række nordsjællandske borgmestre og regionsrådsformanden i dag fortalt, at han vil undersøge, om samarbejdet med svenskerne kan forbedres, så de mange forsinkelser fra Sverige nedbringes til gavn for passagererne på Kystbanen. Derudover vil han se nærmere på, om det også i fremtiden vil være muligt at køre tog mellem Kystbanen og Københavns Lufthavn, uden at det går ud over punktligheden.

Øresundstog