Nyheder

Regeringen vil reducere CO2-udledningen med 1 mio. ton i vejtransportsektoren

Omlægning af bilafgifterne, grønnere brændstof og vejafgifter for lastbiler er blandt de tiltag, der skal reducere CO2-udledningen med 1 mio. ton frem mod 2030. Det lægger regeringen op til i sit vejtransportudspil før forhandlingerne om grøn omstilling i vejtransportsektoren.

Tæt trafik på Lillebæltsbroen

Justeret aftale om genstart af luftfarten

Partierne bag aftale om luftfartspakken er enige om at styrke takststøtteordningen, så man kan få 160 millioner kr. ud at arbejde for luftfartsbranchen.

Vinderen af Danmarks første cykelinitiativpris er fundet

Transportminister Benny Engelbrecht overrakte i dag prisen for Årets Cykelinitiativ 2020 til Jacob Jelsing, der er medstifter af GUBRA.

Transportministeren uddeler årets cykelinitiativpris 2020

Transportminister sætter pligt om hjelm på elløbehjul til debat

Transportminister Benny Engelbrecht har netop bedt Færdselsstyrelsen om at sende nye regler med krav om hjelm på elektriske løbehjul i offentlig høring.

El-løbehjul parkeret på Københavns Rådhusplads

Midlertidigt stop for alkohol i busser

Som en del af indsatsen for at stoppe den stigende smittespredning med Covid-19 sætter regeringen nu en midlertidig stopper for al indtagelse af alkohol i busser.

Ministeriets skilt

Åben høring om lavere lokale hastighedsgrænser i byerne

Transportminister Benny Engelbrecht inviterer til en åben høring om lavere lokale hastighedsgrænser i byerne torsdag den 1. oktober 2020 fra kl. 12.00-14.00.

Cykler og biler venter i lyskryds

Ny forsøgsordning skal fremme grønne hurtigbusser i hovedstaden

Regeringen vil sammen med kommuner teste grønne hurtigbusser i byområder, hvor det også gavner erhvervslivet.

Genrefoto af vejtrafik

Boligministeren i spidsen for nordisk bygge- og boligministermøde

Boligminister Kaare Dybvad Bek er vært, når han i morgen inviterer sine nordiske ministerkolleger til møde om bæredygtigt byggeri og nordisk samarbejde.

Detalje fra en byggeplads

Markant og bæredygtig kontorbygning i træ på vej i Odense

Med prækvalifikationen af tre stærke totalentreprenører til opførelsen af et nyt statsligt kontorknudepunkt i Odense, hvor de bærende konstruktioner skal udføres i træ, har markedet nu taget en stor og vigtig udfordring op. Det glæder boligminister Kaare Dybvad Bek og klimaminister Dan Jørgensen.

Foto af træbyggeri på Karolinska Instituttet, Biomedicum, i Stockholm, Sverige

Ny aftale sikrer ekstra praktikpladser til statsligt byggeri i Odense

Boligminister Kaare Dybvad Bek og Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel glæder sig over ny aftale, som sikrer 10 særlige praktikpladser på det nye byggeri af et statsligt kontorknudepunkt på Lerchesgade i Odense.

Ministeriets skilt

Toget kan ikke nå at stoppe. Men det kan du.

Tre gange om ugen er der nogen, der er tæt på at blive ramt af et tog i en jernbaneoverkørsel. Nu sætter transportminister Benny Engelbrecht gang i en landsdækkende kampagne, der skal mindske antallet af ulykker og farlige situationer ved jernbaneoverkørsler.

Tog og køretøjer ved en jernbaneoverskæring

Fuld COVID-19-kompensation til DSB, Metroselskabet og Arriva i 2020

Regeringen vil yde DSB, Metroselskabet og Arriva-tog fuld kompensation for de økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19 i hele 2020.

S-tog og metrotog på Flintholm Station

Højsæson med stor kundetilfredshed på Bornholmerfærgerne

En ny kundetilfredsundersøgelse af Molslinjen A/S viser, at et overvejende flertal af passagererne er tilfredse med at sejle med færgen.

KatExpress

Over en million passagerer sejlede gratis i juli

Der har været travlt på landets havnekajer denne sommer. 1.074.215 passagerer valgte at tage imod regeringens tilbud om at sejle gratis med landets færger i juli. Det viser en endelig opgørelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Udsigten bagerst på færgen

Nye analyser: Infrastruktur til Lynetteholm kan afhjælpe stigende trængsel i hele København

Transport- og Boligministeriet og Københavns Kommune har i dag offentliggjort forundersøgelser af mulighederne for at betjene Lynetteholm med metro og en Østlig Ringvej.

Udsnit af kort, der viser Lynetteholmens placering

Bekendtgørelse om mundbindskrav klar

Fra lørdag den 22. august er der krav om brug af mundbind eller visir i al kollektiv transport inklusive taxi og færger samt på stationer over hele landet.

Transportminister Benny Engelbrecht iført engangsmundbind foran et metrotog på Gl. Strand Station.

Forbud mod landgang fra krydstogtskibe genindføres

Med virkning fra 14. august 2020 har Sundheds- og Ældreministeriet genudstedt bekendtgørelse om forbud mod landgang for krydstogtskibe m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) for at begrænse risikoen for introduktion af yderligere smitte med COVID-19.

Skib, der ligger ved kaj

Krav om mundbind eller visir i al kollektiv transport

På baggrund af Sundhedsstyrelses anbefalinger indfører regeringen nu krav om mundbind eller visir i al offentligt og privat kollektiv transport, taxi og færger.

Mylder på perron

Regeringen udvider området, hvor mundbind påkræves i den kollektive trafik, med Silkeborg, Favrskov, Odder, Skanderborg og Horsens Kommune

Sundhedsmyndighederne har konstateret en væsentlig stigning i antallet af smittede med Covid-19 i Silkeborg Kommune. Det indikerer, at det aktuelle udbrud i Midtjylland ikke kan isoleres til Aarhus Kommune. Som et ekstra forebyggende tiltag har transportministeren og sundheds- og ældreministeren besluttet at udvide kravet om at bruge mundbind i den kollektive trafik til, ud over Aarhus, at gælde Silkeborg, Favrskov, Skanderborg, Odder og Horsens Kommune.

Foto fra Aarhus Hovedbanegård

Den almene sektor opfylder effektiviseringsmålsætning før tid

Den almene boligsektor har fra 2014 til 2019 effektiviseret for omkring 1,7 mia. kr. Sektoren har dermed et år før tid mere end opfyldt målsætningen om 1,5 mia. kr. besparelse. Det viser en analyse af sektorens regnskabstal foretaget af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Effektivitetsenhed.