Nyheder

Bred politisk aftale om grøn renovering af almene boliger

Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Sikandar Siddique (UFG) besluttet at afsætte 30,2 mia. kroner til grønne renoveringer af almene boliger. Det er den største samlede boligaftale nogensinde.

Udsnit af husfacade

Invitation til doorstep om ny boligaftale

Transport- og Boligministeriet inviterer sammen med Klima,- Energi- og Forsyningsministeriet til doorstep om en ny grøn boligaftale. Det finder sted i dag, tirsdag 19. maj klokken 15.30 i Transport- og Boligministeriet.

Ministeriets skilt

Flere rejsende i den kollektive transport

Med den yderligere gradvise genåbning af landet forventes flere rejsende i den kollektive transport. De rejsende opfordres fortsat til at vise hensyn og så vidt muligt rejse uden for myldretiden. De nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om forebyggelse af smittespredning indebærer, at trafikvirksomhederne får mulighed for at anvende mere af kapaciteten i bussen og toget.

Mylder på perron

Den almene sektor udfordres af coronakrisens følger, men må fortsat søge at holde hånden under sine lejere

Boligminister Kaare Dybvad Bek og BL-Danmarks Almene Boliger udsender en fælles besked til de almene boligorganisationer og deres lejere.

Almene boliger i Vejleåparken i Ishøj

Status på forsøg med batteritog i Danmark

Transportminister Benny Engelbrecht indgik i november 2019 en aftale med regionsrådsformændene fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland om at afprøve batteritog på strækningen mellem Helsingør og Hillerød samt på Lemvigbanen. Movia og Lokaltog A/S har i samarbejde med Midtjyske Jernbaner nu gennemført en markedsundersøgelse hos mulige leverandører af batteritog til forsøget.

Foto af togskinner

Analyse af renoveringsbehovet i den almene boligsektor

En ny og omfattende analyse opgør renoveringsbehovet i den almene boligsektor i de kommende 20 år. Analysen vurderer herudover incitamenter og effektiviteten af de nuværende renoverings- og driftsstøtteordninger samt mulige forbedringer af datagrundlaget i den almene boligsektor.

Almene boliger i Brøndby Strand

Grøn genopretning af Danmark – 30 mia. kr. til renoveringer i den almene boligsektor

Regeringen foreslår, at der afsættes 30 mia. kr. til grønne renoveringer i den almene boligsektor. Det er et første skridt mod en grøn genopretning af Danmark.

Genrebillede fra alment boligbyggeri

Invitation til pressemøde om boligaftale

Transport- og Boligministeriet inviterer sammen med Klima,- Energi- og Forsyningsministeriet til pressemøde, hvor boligminister Kaare Dybvad Bek og klima,- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen vil præsentere regeringens udspil til en ny grøn boligaftale.

Ministeriets skilt

Invitation til doorstep om Femern Bælt-forbindelsen

Transport- og Boligministeriet inviterer hermed til doorstep om ny aftale mellem forligspartierne bag Femern Bælt-forbindelsen. Det finder sted i dag, fredag 24. april klokken 10 i Transport- og Boligministeriet.

Ministeriets skilt

Anlægsarbejdet på tunnelen under Femern Bælt sættes i gang

Det brede politiske flertal bag Femern Bælt-forbindelsen har besluttet, at Femern A/S skal sætte anlægsarbejdet på selve tunnelen under Femern Bælt i gang den 1. januar 2021.

Visualisering af Femern Bælt-forbindelsen

Politisk aftale om grønne busser og klimasamarbejdsaftaler

Regeringen, RV, SF, EL og ALT er enige en aftale, der udmønter 75 millioner kroner til grønne regionale busser, ligesom transportministeren skal indgå klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik med landets største kommuner. Begge tiltag skal være med til at accelerere den grønne omstilling af bustrafikken frem mod 2030.

El-bus på Amager Fælled

Ny bekendtgørelse om tilladt maksimalbelægning i fjernbusser

Alle skal deltage i indsatsen mod smittespredning af Covid-19 – både borgere og virksomheder. I den kollektive trafik er danskerne blevet opfordret til kun at foretage de mest nødvendige rejser. Udbyderne af den kollektive trafik er ligeledes blevet opfordret til at være med til at begrænse trængslen ved ikke at medtage for mange passagerer. Det gælder også fjernbusserne.

Genrefoto af vejtrafik

Nye retningslinjer for køreundervisning skal minimere smitte

Mandag den 20. april kan landets køreundervisere igen åbne dørene for nye elever. Det sker som led i den gradvise genåbning af samfundet. Men det vil være med et nyt sæt retningslinjer, der skal begrænse smittespredning.

Foto af trafik i en rundkørsel på Vesterbro

Ny grøn erhvervsrabat på Storebælt

For at tilskynde virksomhederne til at benytte de mest miljøvenlige køretøjer og for at forenkle erhvervsrabatterne på Storebæltsforbindelsen har et bredt politisk flertal (regeringen, RV, SF, V, DF, K og LA) besluttet at omlægge rabatterne, så der kun gives rabat ved brug af de mest miljøvenlige køretøjer.

Biler på Storebæltsbroen.

Analyse af Landsbyggefondens forvaltningspraksis

En ny analyse af Landsbyggefondens forvaltningspraksis viser, at Landsbyggefonden er præget af en høj grad af politisk målopfyldelse og høj faglighed. Analysen kommer dog samtidig med en række anbefalinger til, hvordan fondens nuværende forvaltningspraksis kan forbedres.

Virksomhederne bør bidrage til at begrænse belastningen på den kollektive trafik

Større virksomheder, hvor en større andel af medarbejderne bruger den kollektive trafik, opfordres til at gennemføre tiltag, der mindsker belastningen af den kollektive transport - særligt i myldretiden.

Passagerer på vej ind i S-tog

Almene boliger er fortsat tilgængelige for målgruppen

Kun i knap 10 pct. af alle udlejninger af almene familieboliger bruges der særlige udlejningskriterier til at styre beboersammensætningen. Og de meget restriktive udlejningskriterier målrettet boligområder på ghettolisten er kun indført i under 1 procent af boligafdelingerne. Dermed viser en ny undersøgelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at det stadig er muligt for alle at få en ledig almen bolig.

Bellahøj

Politisk aftale om flere ladestandere og grønnere erhvervstransport

Regeringens hovedprioritet er lige nu at håndtere corona-krisen, men klimakrisen er ikke forsvundet, og det er klimaambitionerne heller ikke. I dag har regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgået en politisk aftale om at anvende 50 mio. kr. til flere ladestandere til elbiler og 25 mio. kr. til at fremme grøn erhvervstransport.

Parkeringsplads til elbil

Transportminister: Begræns dine rejser i påsken

Antallet af personbiler på vejene og rejsende i den kollektive trafik er faldet markant i hele landet. Det er ifølge transportminister Benny Engelbrecht positivt, og han opfordrer til, at den tendens fortsætter i påsken, så vi alle overvejer, om vores rejse er nødvendig.

Genrefoto af vejtrafik

Analyse af alment nybyggeri og boligsocial anvisning

En analyse af kommunernes styring af alment nybyggeri og praksis for boligsocial anvisning viser at tilvejebringelse af billige almene boliger til brug for f.eks. boligsocial anvisning kan forbedres ved en bedre kommunal styring af det almene nybyggeri inden for det nuværende regelsæt. Analysen viser samtidig, at det nuværende regelsæt kan forbedres på en række punkter såsom ved differentiering af maksimumbeløbet efter boligstørrelse.