Transportministerens kalender

Møde med nordiske ministre, virtuelt

Overrækkelse af Rådet for Sikker Trafiks Erhvervspris

Kvartalsmøde med DSB

1. behandling af VVM

Samråd med erhvervsministeren om sommerpakken