Transportministerens kalender

Samråd N om Kollektiv trafik

Samråd L om togbro over Vejlefjord

Møde Bredebro Lokalråd

Møde med Brian Clemens fra Aktiv Connect

Møde med Alexander L. Nepper fra SMV Danmark.