Typer som Låsby-Svendsen skal låses ude af boligmarkedet

Lolland-Falster Folketidende

03. august 2019

Af Kaare Dybvad, boligminister (S)

Bolighajer skal ikke længere kunne bedrive rov på deres bytte. Det vil sige de desperate boligsøgende, som ofte er udsatte familier, der kommer i klemme, når de flytter ind i en bolig, som ikke er egnet til beboelse.

Lolland Kommune gør allerede i dag en stor indsats. Regeringen mener dog, at kommunerne skal have mulighed for at trække på mere effektive redskaber i deres kamp over for boligspekulanters udlejning af dårlige boliger.

Derfor aftalte vi sammen med den tidligere regering og Dansk Folkeparti en anmeldelsesordning, som går ud på, at hvis en udlejer ønsker at udleje en bolig, der er opført for mere end 40 år siden, og som ikke har været udlejet i et år, skal udlejer underrette kommunen senest 30 dage før, lejeren flytter ind.

Det giver kommunen mulighed for at undersøge, om boligen er sundheds-eller brandfarlig, inden den tages i brug.

Er dette tilfældet, kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse og dermed gribe ind tidligere end i dag.

Og hvis en lejer er flyttet ind, uden at anmeldelsesordningen er overholdt, så vil lejeren have krav på genhusning, hvis boligen er uanvendelig.

Anmeldelsesordningen er ikke overholdt, hvis en boligejer undlader at underrette kommunalbestyrelsen om udlejning, eller tillader en lejer at flytte ind i boligen i strid med anmeldelsesordningens regler. Genhusning af lejeren vil i sådanne tilfælde blive gennemført for ejerens regning.

Mit ministerium arbejder på et lovforslag, der skal udmønte aftalen, og når loven forventeligt træder i kraft til foråret, har Lolland Kommune mulighed for at gøre brug af ordningen. For på den måde kan kommunen forhindre, at de dårligste boliger nogensinde bliver beboet.

Ordningen er frivillig for kommunerne at anvende, men jeg er slet ikke i tvivl om, at det er et meget relevant og vigtigt redskab at tage i brug, når vi sammen skal bekæmpe boligspekulanter som " Låsby-Svendsen".

Og det skal vi netop for at sikre lejernes helbred og trivsel.