Boligministerens kalender

Møde med Ishøj Kommune

Møde med Realdania

Kvartalsmøde med ghettorepræsentanterne

Møde med By- og Kulturrådsmand fra Odense

Møde i lejelovsforligskredsen

1. behandling af B15

Landdistriktskonference – virtuelt

Besøg i Tingbjerg

Møde i lejelovsforligskredsen

1. behandling af ændring af byggeloven

1. behandling af ændring af lov om almene boliger

1. behandling af ændring af lov om byfornyelse

Høring for BOU og KEM om eksempelsamlingen til bygningsreglementet - virtuelt

Møde med etniske minoriteter med UIM – virtuelt

Besvarelse af mundtlige spørgsmål i salen, S76, S205, S207